Image


"Al tijdens mijn studie industrieel ontwerpen aan de TU Delft werd ik enthousiast van het kunnen vervullen van behoeftes met wat er reeds voor handen is. Dit werd versterkt door 'de buikpijn' die ik voel bij het zien van verspilling in de samenleving waar ik deel van uitmaak. Toen ik in 2010 cum laude afstudeerde was het me duidelijk: "Ik geloof ik een wereld zonder verspilling en ík kan daar aan bijdragen." Daarom ben ik na mijn studie het bedrijf VerdraaidGoed gestart. Mijn kracht ligt in het snel zien van mogelijkheden en het inspireren en in beweging brengen van mensen. Samen met nog 4 gepassioneerde doeners begeleiden wij veranderaars binnen op hun weg naar een circulaire bedrijfsvoering. Daarnaast geven wij zelf invulling aan deze wereld zonder verspilling met verschillende spin-off projecten en bedrijven die hele tastbare oplossingen ontwikkelen en produceren, zoals Foodiebag, Coffee Based en Beat the Bag."

- Lisanne Addink-Dölle, oprichtster VerdraaidGoed - 

Wij geloven in een wereld zonder verspilling en daarom richt VerdraaidGoed zich op waardebehoud van materialen en het sluiten van kringlopen. Wij zorgen ervoor dat restmaterialen die niet (of niet optimaal) gerecycled worden een tweede leven krijgen in de vorm van nieuwe producten. Deze iconische producten dragen bij aan het creëren van bewustwording en gedragsveranderingen en verminderen het gebruik van nieuwe grondstoffen.

Naast de uitvoering van onze eigen projecten, doen we dit door veranderaars te ondersteunen die net als wij geloven in een wereld zonder verspilling. Wij zorgen ervoor dat zij stappen zetten naar een toekomstbestendige organisatie die past in een circulaire economie. Dit doen we op een creatieve manier, met vindingrijke denkers en ontwerpers, maar wel volgens een gestructureerde aanpak; onze Waardeloos Weer Waardevol Werkwijze.

Middels deze website laten we u graag zien wat we in het verleden hebben gedaan en in de toekomst voor u kunnen doen. Laat u inspireren door onze circulaire projecten en bekijk hieronder wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.