Image

Circulaire Verkenningen


 

VerdraaidGoed ziet dat het zoeken naar circulaire kansen nog een relatief nieuw en onontgonnen werkveld is en gaat samen met haar opdrachtgevers de uitdaging graag aan om te komen tot waardevolle toepassingen voor materialen die als restmateriaal worden beschouwd. Dit doen wij door middel van een Circulaire Verkenning. Wij bieden onze Circulaire Verkenningen aan in 3 varianten. Afhankelijk van uw situatie en wensen kiest u de verkenningsvorm die het beste bij u past. We bespreken graag met u welke variant van de circulaire verkenning het beste aansluit bij uw wensen.


Neem contact op voor meer informatie
 

'Klassieke'
circulaire verkenning


Image

Tijdens een circulaire verkenning formuleren we en behandelen we een verkenningsvraag die relevant is voor uw organisatie. Afhankelijk van de gekozen richting is het eindresultaat een circulair product, dienst of overzicht van reststromen en/of verwerkingsmogelijkheden.


Hoe lang duurt dit traject?
Verschillende bijeenkomsten en creatieve sessies verspreid over maximaal 10 weken

Voor wie is het bedoeld?
1 organisatie

Waar wordt aan gewerkt?
Het verwerken van 1 reststroom, of het ontwikkelen van 1 product, of een brede inventarisatie van de reststromen in de organisatie

Circulaire
groepsverkenning


Image

De circulaire groepsverkenning is een variant op een ‘klassieke’ circulaire verkenning. Zoals de naam al zegt, wordt deze verkenning met een groep organisatie uitgevoerd. Hierbij kunnen dus ook mooie samenwerkingen of uitwisselingen (van restmaterialen en/of producten) ontstaan tussen de verschillende organisaties die deelnemen in de groepsverkenning. 


Hoe lang duurt dit traject?
Verschillende bijeenkomsten en creatieve sessies verspreid over maximaal 10 weken

Voor wie is het bedoeld?
3 – 6 organisaties

Wat houdt dit traject in?
Het verwerken van 3 tot 6 reststromen en/of het ontwikkelen van 3 tot 6 producten, of een brede inventarisatie van de verschillende reststromen in de organisaties

REsprint

 


Image

De REsprint is ontwikkeld in samenwerking met ‘design sprint’ expert Noorderwind. Hierbij voeren we onze circulaire verkenning uit in sprint vorm. Dit betekent dat we het gehele traject doorlopen in 5 fulltime dagen verspreid over 2 weken. Er wordt een REsprint team samengesteld bestaande uit 4 mensen uit uw organisatie en 3 van Noorderwind en VerdraaidGoed.


Hoe lang duurt het traject?
5 dagen verspreid over 2 weken

Voor wie is het bedoeld?
1 organisatie

Wat houdt dit traject in?
Het verwerken van 1 reststroom, of het ontwikkelen van 1 product


Onze aanpak


Image

De circulaire verkenning bestaat uit verschillende fases die samen met de opdrachtgever wordt doorlopen.  We beginnen met een analyse van de organisatie, waarbij we de projectdoelstellingen en verkenningsvraag helder krijgen. Vervolgens vindt een analyse van de restmaterialen plaats waarbij alle benodigde informatie over de restmateriaal wordt onderzocht. Heeft u nog niet helemaal helder welke reststromen er zijn, hoeveel, waar en wanneer ze vrij komen, of hier rechten op rusten en zo voort, dan kunnen we een voortraject toevoegen aan de verkenning waarin we de restmaterialen  inventariseren. Tijdens deze inventarisatie wordt duidelijk wat de meest kansrijke reststromen zijn om op te focussen tijdens de verkenning.


Na de analyse volgt een interactief traject waarin we geschikte circulaire ideeën zoeken en bedenken. De creatieve sessie is hierbij een belangrijk element. Dit is ook een fijne manier om alvast breder draagvlak te creëren binnen de organisatie. Ten slotte worden 1 tot 3 ideeën gekozen die verder worden uitgewerkt. We kijken hierbij ook naar organisatorische aspecten, zoals het verzamelen, schoonmaken en opslaan van de reststroom, het productieproces en de business case.


Image
Verkenning afgerond, wat nu?

Voor de realisatie van de circulaire ideeën die resulteren uit de circulaire verkenning heeft VerdraaidGoed een sterk netwerk van circulaire ondernemers en producenten. Samen met hen werken we de ideeën verder uit en worden ze gerealiseerd. Indien mogelijk worden hier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij betrokken.


Image
Breder in de markt zetten

Het komt geregeld voor, dat de ontwikkelde ideeën niet alleen interessant zijn voor uw organisatie zelf, maar ook voor daarbuiten. Ook kan het zo zijn, dat het product op een grotere schaal geproduceerd moet worden dan de organisatie zelf weer nuttig kan inzetten. In beide gevallen is het interessant om te kijken of de producten breder in de markt gezet kunnen worden. Wij kunnen hierbij ondersteunen door de samenwerking met ons zusterbedrijf LoopedGoods. LoopedGoods is de grootste circulaire webshop van Nederland die zowel de consument als de zakelijke klant bedient.


Image