Image

Onze begeleidingstrajecten


Image

Uw organisatie wil over op een toekomstbestendigere bedrijfsvoering. U wilt duurzamere producten produceren, gebruiken of inkopen. Zonder begeleiding is dit echter niet altijd gemakkelijk. Waar beginnen we? Welke oplossingen bestaan er al in mijn sector? Hoe pakken we het aan? Hoe komen we tot nieuwe inzichten en concepten? Voor het vinden van het antwoord op deze vragen heeft VerdraaidGoed een werkwijze ontwikkeld. Middels onze begeleidingstragecten komen we op gestructureerde en creatieve wijze tot de antwoorden die u zoekt. 


De trajecten bestaan uit verschillende stappen die samen met de opdrachtgever wordt doorlopen:

Wij starten onze trajecten met de ‘waarom’ vraag. Wat is de motivatie van uw organisatie om met circulair aan de slag te gaan? De verschillende motivaties vragen namelijk om een andere denk- en oplossingsrichting. Tijdens een kick-off sessie brengen we met behulp van verschillende opdrachten de projectdoelstellingen en behoeftes in kaart. 

De volgende stap is de analyse van restmaterialen en productbehoeften. Draait het in deze verkenning om een specifieke reststroom dan analyseren we die, ligt de focus op het verduurzamen van een product, dan analyseren we dat. 

Wilt u een begeleidingstraject doen rondom uw reststromen, maar heeft u nog niet helemaal helder welke reststromen er zijn, hoeveel, waar en wanneer ze vrij komen, of hier rechten op rusten en zo voort? Dan kunnen we een ‘Inventarisatie Module’ toevoegen aan de Verkenning. Tijdens deze inventarisatie wordt duidelijk wat de meest kansrijke reststromen zijn om op te focussen.

Na de analyse volgt een interactief proces waarin we geschikte circulaire ideeën zoeken en bedenken. De creatieve sessie is hierbij een belangrijk element. Dit is ook dit een fijn instrument om betrokkenheid en een breder draagvlak te creëren binnen de organisatie.

Ten slotte worden 1 tot 3 ideeën gekozen die verder worden uitgewerkt. We kijken hierbij ook naar organisatorische aspecten, zoals het verzamelen, schoonmaken en opslaan van de reststroom, het productieproces en de business case. Het resultaat van het traject is dan ook een aantal uitgewerkte ideeën die klaar zijn voor verdere ontwikkeling of realisatie. 

Zij gingen u voor:
VerdraaidGoed heeft voor gemeente Gouda een Circulaire Verkenning uitgevoerd. De vraag was “Welke kansrijke reststromen heeft gemeente Gouda en hoe zijn deze weer waardevol in te zetten?” Tijdens de kick-off heeft Lisanne voor alle collega’s een mini-college gegeven over circulaire economie. In de inventarisatie is er op creatieve wijze gekozen om met de volledige koffieketen aan de slag te gaan. Door middel van de introductie van “Leutje” zijn alle medewerkers actief bij betrokken geraakt. Leutje heeft allerlei acties opgezet, zoals verschillende polls, proef met mokken, een koffieweek met een echte barista, gezonde alternatieven (fruit, water), een lezing over koffiedik etc. En het resultaat: bewustwording is groter geworden, en alle collega’s hebben hun mening kunnen geven, koffiedik wordt nu ingezet voor nieuwe toepassingen, afval wordt gereduceerd en apart ingezameld en er is een aanbestedingstraject gestart voor alle koffieautomaten waarin duurzaamheid en vitaliteit een belangrijke rol spelen. We kijken dus terug op een geslaagd traject met VerdraaidGoed!
- Pauline van Norden, Gemeente Gouda


Image


Image

Image


De circulaire verkenning met VerdraaidGoed helpt je om in te zien dat afval een hele waardevolle nieuwe grondstof kan zijn, maar dat er nog wel wat bij komt kijken om dit voor elkaar te krijgen. Sommige ideeën kunnen heel simpel lijken, maar niet elk materiaal is overal voor geschikt en niet ieder ontwerp kan even makkelijk gemaakt worden. Daarnaast moet er vaak logistiek een hoop geregeld worden. VerdraaidGoed heeft veel ervaring in het ontwerpen met afvalstromen en het produceren in sociale werkplaatsen in Nederland. Ze weten dus goed wat haalbaar is en wat niet, en ze hebben een breed netwerk aan partijen die mee kunnen denken. Daarnaast is de circulaire verkenning een goed middel om je duurzaamheidsambities met elkaar te bespreken, en te bedenken wat je echte drijfveer als bedrijf is om je eigen afvalstroom in te zetten als nieuwe grondstof. Zo ontwikkel je met VerdraaidGoed een idee wat echt bij jouw bedrijf past.
- Eva Dijkema, ProRail


Image

 

Een traject dat bij u past


Wij bieden onze trajecten aan in 3 varianten. Afhankelijk van uw situatie en wensen kiest u de vorm die het beste bij u past. We bespreken graag met u welke variant van de circulaire verkenning het beste aansluit bij uw wensen. Als deze vormen toch niet helemaal aansluiten bij uw wensen, dan overleggen we graag met u om een traject vorm te geven dat goed aansluit bij uw wensen.


Neem contact op voor meer informatie
 

Individueel traject


Image

Tijdens een individueel traject behandelen we een verkenningsvraag voor uw organisatie. Afhankelijk van de gekozen richting is het eindresultaat een circulair product, dienst of overzicht van reststromen en/of verwerkingsmogelijkheden.


Hoe lang duurt dit traject?
Verschillende bijeenkomsten en creatieve sessies verspreid over maximaal 10 weken

Voor wie is het bedoeld?
1 organisatie

Waar wordt aan gewerkt?
Het verwerken van 1 reststroom, of het ontwikkelen van 1 product, of een brede inventarisatie van de reststromen in de organisatie

Groepstraject


Image

Het groepstraject is een variant op het individuele traject, waarbij het traject met een groep bedrijven wordt uitgevoerd in plaats van voor één organisatie. Hierbij kunnen mooie samenwerkingen en uitwisselingen (van restmaterialen en/of producten) ontstaan tussen de verschillende organisaties die deelnemen.


Hoe lang duurt dit traject?
Verschillende bijeenkomsten en creatieve sessies verspreid over maximaal 10 weken

Voor wie is het bedoeld?
3 – 6 organisaties

Wat houdt dit traject in?
Het verwerken van 3 tot 6 reststromen en/of het ontwikkelen van 3 tot 6 producten, of een brede inventarisatie van de verschillende reststromen in de organisaties

REsprint


Image

De REsprint is ontwikkeld in samenwerking met ‘design sprint’ expert Noorderwind. Hierbij voeren we onze trajecen uit in sprint vorm. Dit betekent dat we het gehele traject doorlopen in 5 fulltime dagen verspreid over 2 weken. Er wordt een Resprint team samengesteld bestaande uit 4 mensen uit uw organisatie en 3 van Noorderwind en VerdraaidGoed.


Hoe lang duurt het traject?
5 dagen verspreid over 2 weken

Voor wie is het bedoeld?
1 organisatie

Wat houdt dit traject in?
Het verwerken van 1 reststroom, of het ontwikkelen van 1 product


 

Fase 1 afgerond, hoe nu verder?
Voor de realisatie van de circulaire ideeën die resulteren uit de circulaire verkenning heeft VerdraaidGoed een sterk netwerk van circulaire ondernemers en producenten. Samen met hen werken we de ideeën verder uit en worden ze gerealiseerd. Indien mogelijk worden hier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij betrokken.


Image