Image

Een VerdraaidGoed verhaal

VerdraaidGoed begeleidt bedrijven die stappen willen maken binnen de circulaire economie. Dit doen we op creatieve wijze met vindingrijke denkers en ontwerpers en volgens een gestructureerde aanpak; onze Waardeloos Weer Waardevol werkwijze. Met deze werkwijze geven we inzicht in de zes circulaire bedrijfsmodellen en maken we de circulaire mogelijkheden van de organisatie inzichtelijk. We analyseren de materiaalstromen en producten en zoeken of ontwikkelen passende circulaire oplossingen.

Omdat wij streven naar tastbare resultaten helpen wij ook bij het realiseren ervan. Hiervoor heeft VerdraaidGoed een sterk netwerk van circulaire ondernemers en producenten. Samen met hen werken we de ideeën verder uit en worden ze gerealiseerd. Indien mogelijk worden hier mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij betrokken.


Image

Onze visie op de circulaire economie


Image

Sinds de publicatie van het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome in 1970 is het milieubewustzijn wereldwijd steeds verder gegroeid. In Nederland was het Ad Lansink die de politiek een beetje wakker heeft geschud rondom het thema afval. In 1979 introduceerde hij de Ladder van Lansink. Deze ladder geeft de voorkeursvolgorde aan voor het optimale beheer van afval. In 1993 werd zijn motie opgenomen in de Wet Milieubeheer. De afgelopen jaren is de circulaire economie steeds breder onder de aandacht gebracht; er zijn veel inspirerende voorbeelden, boeken en onderzoeken verschenen over het belang van een circulaire economie. Bij ons rees echter de vraag: HOE kunnen we de circulaire economie in de praktijk brengen? Dat hebben we uitgezocht en we kwamen uit op de zes onderstaande businessmodellen, die ook duidelijk te vertalen zijn naar de Ladder van Lansink. Bovendien gebruiken we deze business modellen ook in onze Waardeloos Weer Waardevol werkwijze die we gebruiken in onze Circulaire Verkenningen.


“VerdraaidGoed levert met de verschillende producten een betekenisvolle bijdrage aan preventie en hergebruik: de 3 bovenste sporten van de Ladder van Lansink, die écht tellen in de nieuwe wereld van de circulaire economie.”Ad Lansink, voormalig Nederlands politicus en ambassadeur van VerdraaidGoed

Image

Circulaire business modellen


Image
Preventie

Image
Levensduur verlengen

Image
Materiaal hergebruik & recyclen

Image
Circulaire ketens

Image
Deelplatform

Image
Product als dienst