Image

Een VerdraaidGoed verhaal

VerdraaidGoed maakt werk van de circulaire economie. Voor de transformatie naar een circulaire economie richten wij ons met name op waardebehoud van materialen en het sluiten van kringlopen. Met onze eigen projecten zorgen we ervoor dat restmaterialen een tweede leven krijgen in de vorm van nieuwe producten. Het realiseren van waardebehoud kan echter ook op verschillende andere manieren. 
Om te bepalen of een product bijdraagt aan de circulaire economie heb je een 'meetlint' nodig. VerdraaidGoed heeft hiervoor de 6 Circulaire Product Principes opgesteld, gebasseerd op de bovenste drie sporten van de Ladder van Lansink. 

 


Image

De Ladder van Lansink


Image

Sinds de publicatie van het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome in 1970 is het milieubewustzijn wereldwijd steeds verder gegroeid. In Nederland was het Ad Lansink die de politiek een beetje wakker heeft geschud rondom het thema afval. In 1979 introduceerde hij de Ladder van Lansink. Deze ladder geeft de voorkeursvolgorde aan voor het optimale beheer van afval. In 1993 werd zijn motie opgenomen in de Wet Milieubeheer. De afgelopen jaren is de circulaire economie steeds breder onder de aandacht gebracht; er zijn veel inspirerende voorbeelden, boeken en onderzoeken verschenen over het belang van een circulaire economie. Bij ons rees echter de vraag: HOE kunnen we de circulaire economie in de praktijk brengen? Wanneer draagt een product bij aan de circulaire economie? Om tot werkbare richtlijnen te komen voor ons vakgebied, heeft VerdraaidGoed de bovenste drie sporten van de Ladder van Lansink vertaald naar 6 Circulaire Product Principes. 


"VerdraaidGoed levert met de producten die zij ontwikkelt een betekenisvolle bijdrage aan preventie, hergebruik en recycling: de 3 bovenste sporten van de Ladder van Lansink, die écht tellen in de nieuwe wereld van de circulaire economie.”Ad Lansink, voormalig Nederlands politicus en ambassadeur van VerdraaidGoed

Image

Circulaire Product Principes


Image
Preventie

Image
Levensduur verlengen

Image
Materiaal hergebruik & recyclen

Image
Circulaire ketens

Image
Deelplatform

Image
Product als dienst

Image

Hoe het begon

VerdraaidGoed is eind 2011 opgericht door Lisanne Addink-Dölle. In deze korte video die kort na de oprichting is gemaakt, legt zij uit waarom ze VerdraaidGoed is begonnen en krijg je een beeld van de eerste upcycle producten en de manier waarop die gemaakt worden.

Toen we in 2011 met VerdraaidGoed begonnen, werden we nog niet echt begrepen. Organisaties waren nog niet erg actief met circulair ondernemen en begrepen niet wat wij ze konden bieden: “Wat kan je dan met dat waardeloze afval? Waarom zou ik daar naar om kijken?” Daarom hebben we in de eerste jaren aan een divers en aansprekend portfolio gewerkt, waarmee we konden laten zien wat voor mogelijkheden er zijn met restmateriaal. Hierbij waren onderstaande drie kernwaarden uitgangspunt voor de ontwikkeling van producten.

Het opbouwen van een eigen productportfolio had het gewenste effect: door deze voorbeelden kregen bedrijven meer gevoel voor onze denkwijze en ze gingen zelf de mogelijkheden met hun reststromen zien. Zo verschoven onze activiteiten steeds meer van ontwerp en productie naar circulair advies. Met onze aanpak helpen we zo de circulaire economie in ons land verder vooruit.

Hergebruik

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 50 miljoen ton afval geproduceerd. Op het gebied van recycling van dit afval doen we in Nederland al jaren aardig ons best. Maar als het gaat om direct hergebruik gebeurde er anno 2011 eigenlijk nog maar weinig. VerdraaidGoed bracht hier verandering in, door restmateriaal te gaan gebruiken als directe grondstof voor producten.

Sociale werkgelegenheid

VerdraaidGoed producten worden gemaakt in Nederlandse sociale werkplaatsen, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat we produceren in Nederland voorkomen we grote transportafstanden en kunnen we er zeker van zijn dat onze producten onder goede arbeidsomstandigheden worden gemaakt.

Met een knipoog

VerdraaidGoed helpt bedrijven om hun restmateriaal om te zetten in producten die bruikbaar zijn én leuk. Ons werk kenmerkt zich door duurzaam design met een knipoog. Wij geven materiaal dat zijn oorspronkelijk functie is verloren een nieuwe bestemming. Zo voorkomen we niet alleen het ontstaan van afval, maar maken we mensen ook bewust dat er lang niet altijd nieuwe grondstoffen voor nodig zijn om mooie producten te maken.

Het ontstaan van het idee voor VerdraaidGoed

Lisanne Addink-Dölle vertelt: “Het idee voor VerdraaidGoed is ontstaan tijdens mijn zoektocht naar een producent van duurzame producten. Tijdens mijn afstuderen in 2010 heb ik een product ontworpen dat zeer geschikt is om te koop aan te bieden in tuincentra. Na een gesprek met een tuincentrumketen, bleek er vanuit deze hoek inderdaad interesse te zijn in dit product. Aangezien ik nog geen producent had gevonden voor het product, boden zij aan me in contact te brengen met een grote producent van tuinproducten. Deze producent laat zijn producten in China produceren en verscheept ze dan naar Nederland voor verkoop.

Image
Image

Ik vond het echter niet zo toepasselijk om mijn, met zorg duurzaam ontworpen product, zo ver van huis te laten produceren. Enerzijds levert dit lange transport afstanden op die het milieu niet ten goede komen en bovendien verlies je hierdoor de transparantie in de keten. Ik heb het aanbod afgeslagen en ben op zoek gegaan naar een verantwoorde producent in eigen land die voor mij producten wilde produceren uit restmaterialen. Deze partij bleek niet zo gemakkelijk te vinden te zijn… Daarom besloot ik zelf een bedrijf te starten dat duurzame producten ontwerpt én produceert. VerdraaidGoed was geboren.”